Αποποίηση Ευθύνης

Το περιεχόμενο της ιστοσελίδας www.aboutcrypto.gr συνιστά αμιγώς ενημερωτικό υλικό και δεν αποτελεί σε καμία περίπτωση επενδυτική συμβουλή ούτε υποκίνηση για συμμετοχή σε οποιαδήποτε συναλλαγή. Τα προϊόντα που αναλύονται στην ιστοσελίδα ενέχουν κινδύνους και μπορεί να είναι ακατάλληλα για επενδυτές, βάσει των επενδυτικών χαρακτηριστικών και στόχων τους και της οικονομικής τους κατάστασης, την οποία ο ίδιος ο επενδυτής οφείλει να συνεκτιμήσει. Η TOB Solutions δεν ευθύνεται για τυχόν εμπορικές ή επενδυτικές αποφάσεις που θα ληφθούν με βάση τις πληροφορίες αυτές.

Οι πληροφορίες που διατίθενται μέσω της παρούσας ιστοσελίδας, λόγω της φύσης των πληροφοριών αυτών καμία δήλωση ή διαβεβαίωση (ρητή ή σιωπηρή) δεν μπορεί να δοθεί και δεν δίδεται από την TOB Solutions όσον αφορά την ακρίβεια, πληρότητα, ορθότητα, ή χρονική καταλληλόλητα αυτών των πληροφοριών που περιέχονται, και οι οποίες μπορούν να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Όπως εύκολα γίνεται αντιληπτό, τυχόν αλλαγές στην επικαιρότητα, στη νομοθεσία καθώς και αλλαγές στις συνηθισμένες πρακτικές είναι δυνατόν να επιφέρουν ακόμη και ουσιώδεις μεταβολές και τροποποιήσεις στις ήδη παρασχεθείσες πληροφορίες, των οποίων η TOB Solutions δεν αναλαμβάνει την ευθύνη για την επικαιροποίηση στην παρούσα ιστοσελίδα. Κατά συνέπεια, καμία απολύτως ευθύνη, οπωσδήποτε και αν γεννάται, δεν αναλαμβάνεται από την TOB Solutions όσον αφορά το περιεχόμενο αυτών των πληροφοριών.

Το σύνολο του περιεχομένου της ιστοσελίδας, πλην των παρεχόμενων συνδέσμων (links), συμπεριλαμβανομένων κειμένων, ειδήσεων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδιαγραμμάτων, απεικονίσεων, παρεχόμενων υπηρεσιών και γενικά κάθε είδους αρχείων, αποτελεί αντικείμενο πνευματικής ιδιοκτησίας και διέπεται από τις εθνικές και διεθνείς διατάξεις περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας, με εξαίρεση τα ρητώς αναγνωρισμένα δικαιώματα τρίτων. Κατά συνέπεια, απαγορεύεται ρητά η αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, αντιγραφή, αποθήκευση, πώληση, μετάδοση, διανομή, έκδοση, εκτέλεση, μετάφραση, τροποποίηση με οποιονδήποτε τρόπο, τμηματικά η περιληπτικά χωρίς τη ρητή προηγούμενη έγγραφη συναίνεση της TOB Solutions.